Download Program
  
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
  หนังสือพิมพ์
  สถานีโทรทัศน์
  สถานีวิทยุ
  กระทรวงต่างๆ
  77จังหวัดทั่วไทย
  ส่วนราชการที่สำคัญ
  เว็บบริการข้อมูล

 
 
ราคาน้ำมัน
 

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
วันนี้ 29 543
วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 1
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 20
ปีนี้มีคนเข้าชม : 117
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 195

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : 12 พฤษภาคม 2559

 
 
 
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

วันวิสาขบูชา

~~วันวิสาขบูชา


      วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งสิ่งที่สำคัญยิ่งในการบังเกิดพระพุทธเจ้าในโลกก็คือ "ธรรมะ" ที่พระองค์ทรงตรัสรู้ อันเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ทรงเปรียบเสมือนบรมครูผู้มาสอน มาชี้แนะแก่มวลมนุษย์ มิฉะนั้นคนเราก็คงไม่รู้จักหนทางแห่งการปฏิบัติธรรมเพื่อล่วงพ้นความทุกข์ เป็นแน่แท้ และวันวิสาขบูชา นี้องค์การสหประชาชาติได้มีมติรับรองให้ เป็นวันสำคัญสากล เมื่อปี พ.ศ.2542

ประวัติและความสำคัญของวันวิสาขบูชา

      วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน 6 แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปี ซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์ 3 ประการ ได้แก่  เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ  เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณ  และ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน (ดับสังขารไม่กลับมาเกิดสร้างชาติ สร้างภพอีกต่อไป)


วันพืชมงคล

~~วันพืชมงคล เป็นวันสำคัญที่กำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย มีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นพระราชพิธีโบราณ สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ประกอบด้วย 2 พระราชพิธีคือ พระราชพิธีพืชมลคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีนี้กระทำที่ท้องสนามหลวง


ทางราชการกำหนดให้วันพืชมงคลเป็นวันเกษตรกร และกำหนดให้วันนี้เป็นวันหยุดราชการ ยกเว้นธนาคารและบริษัทเอกชนบางแห่งไม่หยุดทำการ วันพืชมงคลจะไม่ตรงกับวันเดิมตามสุริยคติหรือจันทรคติของทุกปี แต่สำนักพระราชวังจะเป็นผู้ประกาศวันพืชมงคล ให้เป็นวันใดวันหนึ่งในเดือนพฤษภาคม แล้วแต่ในแต่ละปี


ทม.อุตรดิตถ์ส่งเสริมการออกกำลังกาย

การประชุมโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเมือง ประจำปี 2560

เปิดลงทะเบียน wifi city เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

กิจกรรม

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ต้อนรับเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
  วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ นายสำราญ เอื้อจิรวาณิชย์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ที่เข้าศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่มและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2560

การสร้างเสริมและพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
  วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.30 น. ณ วัดใหญ่ท่าเสา นางจินดา มาแก้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมและพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ประจำปี 2560 โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุ ด้วยกีฬาวู้ดบอล เพื่อการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มีการออกกำลังกายด้วยกีฬาที่เหมาะสม และการสร้างเสริมสุขภาพกายและใจ เป็นการพัฒนาจิตใจให้เหมาะสมการดำเนินชีวิตประจำวัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน

การประชุมผู้ประกอบการจำหน่ายผลไม้ บริเวณถนนฤดีเปรม
  วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ นายสำราญ เอื้อจิรวาณิชย์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการจำหน่ายผลไม้ บริเวณถนนฤดีเปรม โดยมีเรื่องชี้แจ้งให้ผู้ประกอบการค้าได้รับทราบดังนี้ 1. การแต่งตั้งประธานกรรมการผู้ประกอบการจำหน่ายผลไม้ 2. การจัดทำป้ายชื่อร้าน/ล๊อค/หมายเลขโทรศัพท์ 3. ให้จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 4. การจอดรถให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เทศบาลฯ ขอเชิญชวนประชาชนสามารถไปเลือกซื้อผลไม้ตามฤดูกาล เช่น ทุเรียนหลง-หลินลับแล ทุเรียนหมอนทอง สับปะรดห้วยมุ่น ลางสาด ลองกอง เงาะ มังคุด ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีผลผลิตแปรรูปจากผลไม้ อาทิ ทุเรียนทอด ทุเรียนกวน สับปะรดกวน กล้วยกวน ข้าวแคบ เริ่มจำหน่ายผลไม้และผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม –เดือนพฤศจิกายน 2560

 
ผู้บริหาร
 
 
นายสำราญ เอื้อจิรวาณิชย์
นายกเทศมนตรี
 

นางพัชรี มีศิริ
ปลัดเทศบาล
 

ส่งข้อความถึง ผู้บริหารส่งข้อความถึง ผู้บริหาร
สาสน์จาก ผู้บริหารสาสน์จาก ผู้บริหาร
 
 
สำรวจความเห็น
 


 
 
พยากรณ์อากาศวันนี้
 

 
 
 
             
         
         
           
           
   


สำนักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
เลขที่ ๑ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000
หมายเลขโทรศัพท์:  o ๕๕๔๑ ๑๒๑๒
website:  www.uttaraditcity.go.th
e-mail:  tessabanuttaraditcity@gmail.com
facebook:  สำนักงานเทศบาลอุตรดิตถ์ สอง
                 :  เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลฯ
                 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์